DİYARBAKIR

HÜDA PAR, YANGIN FELAKETİ İLE İLGİLİ MECLİS’E KANUN TEKLİFİ VERDİ

HÜDA PAR Milletvekilleri, Mardin ve Diyarbakır’da yaşanan yangın felaketi ile ilgili Meclis’e kanun teklifi vererek söz konusu bölgelerin ‘afet bölgesi’ ilan edilmesini istedi.

HÜDA PAR, YANGIN FELAKETİ İLE İLGİLİ MECLİS’E KANUN TEKLİFİ VERDİ

HÜDA PAR Milletvekilleri Faruk Dinç, Serkan Ramanlı ve Şahzade Demir, 20 Haziran Perşembe günü 7 bin 900 dekarlık tarım alanında 15 kişinin vefat edip çok sayıda kişinin yaralandığı ve yüzlerce hayvanın telef olduğu yangın ile ilgili TBMM’ye kanun teklifinde bulundu.

 

HÜDA PAR,kanun teklifinde söz konusu bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi ve vatandaşların zararlarının karşılanması yer aldı.

 

KANUN TEKLİFİNİN TAMAMI:

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müesir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur. 28.06.2024

 

GENEL GEREKÇE

 

Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'nda 20 Haziran Perşembe günü çıkan anız ve örtü yangını neticesinde 15 kişi vefat etti, 60'ın üzerinde insan yaralandı. Yine yangın 1000'e yakın hayvanın ölmesine ve yaralanmasına neden oldu.

 

Diyarbakır'da; Çınar ilçesinde Köksalan Mahallesi, Bağacık Mahallesi, Yazçiçeği Mahallesi ve Ağaçsever Mahallelerinde 7.900 dekar tarım alanı yanmış, bunun 1.111 dekarında hasadı yapılmamış buğday ekilidir. Ayrıca 1 adet traktör ve 14 adet sulama tesisi yanmıştır. Köksalan Mahallesinde 924 küçükbaş hayvan telef olmuştur.

 

TE Medya

Mardin'de; Mazıdağı İlçesinin Yetkinler ve Yücebağ Mahalleleri ile Kelek Mezrasında 7.000 dekarlık tarım alanı yanmış, bu alanın 4000 dekarı hasadı yapılmamış buğday ekili alandan oluşuyor. Ayrıca Çiftçilerin bazı sulama ekipmanları zayi olmuştur.

 

Bölgede yaşayan vatandaşların karşı karşıya bulunduğu maddi ve manevi zararlarının tazmin edilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi, ilerde benzeri afetlerin yaşanmaması ve gerekli önlemleri alınması, ayrıca yanan alanlarda biyo çeşitliliğin hızlıca eski haline dönmesi ve alanın daha da zengin bir biyo çeşitliliğe kavuşması için; sosyal devlet olmanın gereği ve vatandaşın devlete olan güveninin yeniden tesis edilebilmesi için Diyarbakır ve Mardin'in ile çevresi afet bölgesi ilan edilmelidir.

 

MADDE GEREKÇESİ

 

MADDE 1- Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçelerinde gerçekleşen yangınların çevreye ve insan hayatına yaptığı zararların tazmini ve olası yeni yangınlara, afetlere hazırlık yapılması amaçlanmaktadır.

 

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

 

MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

 

UMUMİ HAYATA MÜESİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1-15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla

 

Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

"GEÇİCİ MADDE 28- Diyarbakır ilinin Çınar İlçesi ile Mardin ilinin Mazıdağı ilçesi 20 Haziran 2024 tarihinde yaşanan yangınlardan dolayı afet bölgesi ilan edilmiştir.

 

Bu afet bölgesi ilan edilen yerlerde vatandaşların alacakları yardımlarda bu kanun hükümleri uygulanır.”

 

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu kanun hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülür.

Paylaş :

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Çerez Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.